Kiedy mechanika laserowa wkracza do przemysłu ciężkiego.

Spawanie z użyciem lasera okazuje się niezmiernie atrakcyjne na rynku obróbki metali w związku z rozpiętością zastosowań, prędkością tudzież energooszczędnością. Ma na to wpływ dużo faktorów czynności jak i właściwości spawarek laserowych . Przez wzgląd na sposobność precyzyjnego wprowadzania energii do punktu realna okazuje się obróbka substratów cechujących się nader drobną budową. Dochowanie struktury spajanego obiektu w granicach tolerancji jest bezpieczne bowiem odkształcenie spajanego modułu jest nieznaczne, prawie że niezauważalne. Następuje tylko mała transformacja formy z przyczyny malutkiego zakresu oddziaływania energii termicznej co pozwala na łączenie bez przetopień z zachowaniem geometrii materiału przylegającego do obszaru obróbki. Znaczące jawi się również bezpieczeństwo procesu oraz pierwszorzędne owoce scalania za sprawą spawów pozbawionych dziur skurczowych oraz defektów złączeniowych. Skondensowana energia laserowa kasuje przygotowawcze podgrzewanie, nawet w stosunku do zespołów zagrożonych powstawaniem szczelin a także dopuszcza modyfikowanie własności spoiwa. Właściwy dobór parametrów lasera oraz dodatku spawalniczego określa parametry plastyczne spoiwa jak chociażby kruchość, odporność na rozciąganie względnie ściskanie. Nadzwyczaj korzystna dla tego procesu stała się precyzyjna nawigacja ruchów głowicy laserowej w trzech osiach no i wspieranie manualnego spawania przy pomocy wyszukanych algorytmów automatyki.

Leave a Comment